18+ BeGambleAware

Adatvédelmi Irányelvek

Hatálybalépés dátuma: 2020. április 27.

01. Bevezetés

Üdvözöljük a kaszinohungary10-nél.

A kaszinohungary10 (a továbbiakban „Mi”) a https:// kaszinohungary10.hu weboldalon működik (a továbbiakban: Szolgáltatás). Adatvédelmi irányelvünk a https:// kaszinohungary10.hu weboldalra történő látogatását szabályozza, és elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, védjük, és hogyan hozzuk nyilvánosságra a Szolgáltatásunk használata során keletkező adatokat.

Adatait a Szolgáltatás biztosítására és fejlesztésére használjuk. A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen irányelvek szerint történő adatgyűjtést és -felhasználást. Az ebben az adatvédelmi irányelvben használt kifejezések jelentése megegyezik a Felhasználási feltételeinkben találhatóakkal, hacsak a jelen adatvédelmi irányelv másként nem rendelkezik.

Általános Szerződési Feltételeink („Feltételek”) szabályozzák Szolgáltatásunk mindennemű használatát, és az Adatvédelmi irányelvekkel együtt képezik a velünk kötött megállapodást („Megállapodás”).

02. Definíciók

A SZOLGÁLTATÁS a https:// kaszinohungary10.hu weboldalat jelenti, amelyet a kaszinohungary10 működtet.

A SZEMÉLYES ADATOK egy valós személyhez kapcsolódón adatok, aki azonosítható ezen adatokból (vagy ezekből és azon egyéb adatokból, amelyekkel rendelkezünk, vagy valószínűleg rendelkezni fogunk).

A FELHASZNÁLÁSI ADATOK olyan automatikusan gyűjtött adatok, amelyek a Szolgáltatás igénybevétele során keletkeznek, illetve amelyeket a Szolgáltatás infrastruktúrája hoz létre (például az oldalon eltöltött idő tartama).

A SÜTIK az eszközén (számítógépén vagy mobileszközén) tárolt kis fájlok.

Az ADATKEZELŐ az a természetes vagy jogi személy, aki (akár egyedül, akár másokkal közösen) meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját. Jelen Adatvédelmi irányelv alapján az Ön Adatkezelői mi vagyunk.

Az ADATFELDOLGOZÓ (VAGY SZOLGÁLTATÓ) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az adatokat az Adatkezelő nevében dolgozza fel. Az adatok hatékonyabb feldolgozása céljából különböző Szolgáltatók szolgáltatásait vehetjük igénybe.

ÉRINTETT minden valós személy, akinek személyes adatai vannak.

A FELHASZNÁLÓ az a személy, aki Szolgáltatásunkat használja. A Felhasználó az Érintett, aki a Személyes adatok alanya.

03. Információgyűjtés és felhasználás

Többféle információt gyűjtünk. és különféle célokra használjuk őket, hogy szolgáltatásainkat biztosítsuk az Ön számára, illetve javítsuk azokat.

04. A gyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

Szolgáltatásunk használata során arra kérhetjük Önt, hogy személyazonosításra alkalmas adatokat szolgáltasson nekünk, amelyek az Önnel való kapcsolatfelvételhez vagy az Ön azonosításához használhatóak („Személyes adatok”). A személyazonosításra alkalmas adatok többek között a következők lehetnek:

0.1. E-mail cím

0.2. Vezetéknév és keresztnév

0.3. Telefonszám

0.4. Cím, állam, tartomány/megye, irányítószám, város

0.5. Sütik és felhasználási adatok

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy olyan hírleveleket, marketing- vagy promóciós anyagokat és egyéb információkat küldjünk Önnek, amelyek érdekelhetik Önt. A leiratkozás linkre kattintva letilthatja, hogy ezen kommunikációs formák bármelyikén információkat kapjon tőlünk.

Felhasználási adatok

Gyűjthetünk böngészőből származó adatokat is, amikor Szolgáltatásunkat asztali- vagy mobileszközön keresztül meglátogatja („Felhasználási adatok”).

Ezek a Felhasználási adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint a számítógép IP-címe, a böngésző típusa és verziója, a Szolgáltatásunkon belül felkeresett oldalak, a látogatás ideje és dátuma, az oldalakon töltött idő, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

Amikor mobileszközről látogatja meg a Szolgáltatást, a Felhasználási adatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint a használt mobileszköz típusa, a mobileszköz egyedi azonosítója, a mobileszköz IP-címe, a mobileszköz operációs rendszere, az Ön által használt mobilinternet típusa, egyedi eszközazonosítók és egyéb diagnosztikai adatok.

A sütik adatainak nyomon követése

A Szolgáltatásunkkal kapcsolatos tevékenységének nyomon követésére sütiket és egyéb nyomkövetési technológiákat használunk, és bizonyos információkat tárolunk.

A sütik kis adatfájlok, amelyek névtelen egyedi azonosítót tartalmazhatnak. A sütiket egy weboldal küldi az Ön böngészőjének, és az Ön eszközén tárolódnak. Egyéb nyomkövetési technológiák is használhatóak az adatok összegyűjtésére és nyomon követésére, illetve a Szolgáltatásunk fejlesztésére és elemzésére, például webjelzők, címkék és szkriptek.

Ön utasíthatja böngészőjét arra, hogy az összes sütit elutasítsa, vagy jelezze, ha süti érkezik. Ha azonban nem fogadja el a sütiket, előfordulhat, hogy Szolgáltatásunk egyes elemeit nem fogja tudni használni.

Példák az általunk használt sütikre:

4.1. Munkamenet-sütik: szolgáltatásunk működtetéséhez munkamenet-sütiket használunk.

4.2. Preferencia sütik: a preferencia sütik célja, hogy emlékezzünk a preferenciáira és a különböző beállításokra.

4.3. Biztonsági sütik: a biztonsági sütiket biztonsági célokra használjuk.

4.4. Hirdetési sütik: a hirdetési sütik célja, hogy olyan reklámokkal jelenítsük meg Önnek, amelyek relevánsak lehetnek az Ön és az Ön érdeklődési területei szempontjából.

Egyéb adatok

Szolgáltatásunk használatakor a következő további adatokat is gyűjthetjük: nem, életkor, születési dátum, születési hely, útlevél adatai, állampolgárság, lakhely és tényleges cím, telefonszám (munka, mobil), dokumentumok részletei oktatással, képesítéssel, szakmai képzéssel, munkaszerződésekkel, nyilvánosságra hozatali tilalmakkal kapcsolatban, bónuszokra és kártérítésekre vonatkozó információk, családi állapotra, családtagokra, társadalombiztosítási (vagy egyéb adófizetői azonosító) számra, munkahelyre és egyéb adatokra vonatkozó információk.

05. Az adatok felhasználása

A kaszinohungary10 az összegyűjtött adatokat a következő célokra használja:

0.1. Szolgáltatásunk biztosítása és fenntartása;

0.2. az Ön értesítése a Szolgáltatásunkban történt változásokról;

0.3. annak biztosítása, hogy részt vegyen Szolgáltatásunk interaktív szolgáltatásaiban, amikor ezt választja;

0.4. ügyfélszolgálat biztosítása;

0.5. elemzés vagy értékes adatok gyűjtése a szolgáltatásunk fejlesztése céljából;

0.6. Szolgáltatásunk használatának nyomon követése;

0.7. műszaki problémák felderítése, megelőzése és kezelése;

0.8. bármilyen egyéb cél teljesítése, amelyhez Ön adatait megadja;

0.9. az Ön és köztünk létrejött szerződésekből fakadó kötelezettségeink teljesítése, illetve jogaink érvényesítése, beleeértve a számlázást és a beszedést is;

0.10. értesítések küldése a fiókjával és/vagy az előfizetésével kapcsolatban, beleeértve a lejárattal és a megújítással kapcsolatos értesítéseket, e-mail-utasításokat stb.;

0.11. hírek, egyedi ajánlatok és általános információk nyújtása olyan általunk kínált egyéb termékekkel, szolgáltatásokkal és eseményekkel kapcsolatban, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket Ön már megvásárolt vagy igénybe vett, vagy amelyekről érdeklődött, kivéve, ha úgy döntött, hogy nem kap ilyen információt;

0.12. bármi egyéb mód, amikor Ön információt ad meg;

0.13. bármilyen más cél az Ön beleegyezésével.

06. Az adatok megőrzése

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg ez az ezen irányelvben megfogalmazott célokhoz szükséges. Személyes adatait a szükséges mértékben megtartjuk és felhasználjuk törvényi kötelezettségeink teljesítése (például ha az alkalmazandó törvények betartása érdekében kell megőriznünk az adatokat), vitás kérdések megoldása, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink betartása céljából.

A felhasználási adatokat belső elemzési célokra is tároljuk. A felhasználási adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezen adatokat biztonságunk megerősítésére vagy szolgáltatásunk működésének javítására használjuk, illetve ha a törvény alapján kötelesek vagyunk ezen adatokat hosszabb ideig megőrizni.

07. Adatok átadása

Az Ön adatait, ideértve a személyes adatokat is, továbbíthatjuk olyan számítógépekre – és tárolhatjuk olyan számítógépeken -, amelyek kívül esnek az Ön államán, tartományán, országán vagy más kormányzati joghatóságon, és ahol az adatvédelmi törvények különbözhetnek az Ön joghatósága alá tartozó törvényektől.

Ha Ön nem máltai lakos, és úgy dönt, hogy adatokat szolgáltat számunkra, vegye figyelembe, hogy ezen adatokat, így személyes adatait is, Máltára továbbítjuk, és ott dolgozzuk fel.

Jelen irányelvekhez való hozzájárulása, melyek alapján Ön ilyen adatokat szolgáltat, az Ön beleegyezését jelenti az adatok továbbításához.

A kaszinohungary10 minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és ezen adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezelje. Személyes adatait nem adjuk át egyetlen szervezetnek vagy országnak sem, kivéve, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, ideértve az Ön adatainak és személyes adatainak biztonságát is.

08. Adatok megosztása

Azokat a személyes adatokat, amelyeket gyűjtünk vagy Ön megad, a következő esetekben oszthatjuk meg:

0.1 Bűnüldözés céljából történő megosztás

Bizonyos körülmények között felkérhetnek bennünket, hogy osszuk meg az Ön személyes adatait, ha ezt törvény írja elő, vagy ha hatóságok érvényes kérésére válaszolunk.

0.2. Üzleti tranzakció

Ha mi vagy leányvállalataink fúzióban, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben veszünk részt, személyes adatait átadhatjuk.

0.3. Egyéb esetek. Az Ön adatait szintén megoszthatjuk:

0.3.1. leányvállalatainkkal;

0.3.2. olyan vállalatokkal, szolgáltatókkal és más harmadik felekkel, akik üzleti tevékenységünket támogatják;

0.3.3. azon cél teljesítéséhez, amelyhez Ön adatait biztosítja;

0.3.4. abból a célból, hogy cége logóját megjelenítse weboldalunkon;

0.3.5. bármilyen egyéb célból, amelyet az adatok megadásakor nyilvánosságra hozunk;

0.3.6. bármilyen más esetben az Ön beleegyezésével;

0.3.7. ha úgy gondoljuk, hogy az adatok átadása szükséges vagy helyes Társaságunk, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme céljából.

09. Adatbiztonság

Adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás egyetlen módja és az elektronikus tárolás egyetlen módja sem 100%-osan biztonságos. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk, hogy személyes adatait kereskedelmileg elfogadható módszereket használva védjük, nem garantálhatjuk adatai teljes biztonságát.

10. Szolgáltatók

Felkérhetünk harmadik fél cégeket illetve magánszemélyeket („Szolgáltatók”), hogy megkönnyítsék Szolgáltatásunk biztosítását, a nevünkben szolgáltatást biztosítsanak, a Szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat végezzenek, vagy segítséget nyújtsanak a Szolgáltatásunk használatának elemzésével kapcsolatban.

Ezen harmadik felek csak azért férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz, hogy a fent említett feladatokat a nevünkben végezzék el. Ezen harmadik felek nem jogosultak az Ön adatait megosztani vagy más célokra felhasználni.

11. Analitika

Szolgáltatásunk használatának figyelemmel követésére és elemzésére külső szolgáltatókat alkalmazhatunk.

12. CI/CD eszközök

Használhatunk külső szolgáltatókat Szolgáltatásunk fejlesztési folyamatának automatizálására.

13. Hirdetés

Felkérhetünk harmadik fél Szolgáltatókat arra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Szolgáltatásunk támogatása és fenntartása érdekében.

14. Viselkedés alapú marketing

Miután meglátogatta Szolgáltatásunkat, „remarketing” szolgáltatásokat vehetünk igénybe harmadik felek weboldalain történő hirdetéshez. Korábbi látogatásai alapján mi és harmadik fél szolgáltatóink sütiket használunk a tájékoztatás, illetve a hirdetések optimalizálása és megjelenítése érdekében.

15. Hivatkozások más oldalakra

Szolgáltatásunk hivatkozásokat tartalmazhat olyan más weboldalakra, amelyeket nem mi működtetünk. Ha Ön egy harmadik fél hivatkozására kattint, a harmadik fél weboldalára ugrik. Kifejezetten javasoljuk, hogy ismerje meg minden meglátogatott weboldal adatvédelmi irányelveit.

Nem ellenőrizhetjük harmadik fél weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmát, adatvédelmi irányelveit vagy gyakorlatait, és ezekért nem vállalunk felelősséget.

16. A gyermekek adatvédelme

Szolgáltatásaink nem 18 év alatti gyermekek („Gyermek” vagy „Gyermekek”) számára készültek.

Nem célunk személyazonosításra alkalmas adatok gyüjtése 18 év alatti gyermekektől. Ha tudomása van róla, hogy egy gyermek személyes adatokat biztosított számunkra, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha tudomásunkra jut, hogy gyermekektől személyes adatokat gyűjtöttünk a szülői beleegyezés megerősítése nélkül, megtesszük a szükséges lépéseket az információk eltávolítására szervereinkről.

17. Referenciák

A vázolt adatvédelmi irányelvek a PolicyMaker.io, egy kiváló minőségű jogi dokumentumok létrehozását célzó ingyenes webes alkalmazás felhasználásával készültek. A PolicyMaker online adatvédelmiirányelv-generátora egy könnyen használható ingyenes eszköz a kiváló adatvédelmiirányelv-sablon létrehozásához weboldalak, blogok, online áruházak vagy alkalmazások számára.

18. Ezen adatvédelmi irányelvek módosítása

Adatvédelmi irányelveinket időről időre frissíthetjük. A változásokról az új adatvédelmi irányelvek jelen oldalon történő közzétételével értesítjük Önt.

A változás életbe lépése előtt, és mielőtt a jelen Adatvédelmi irányelvek oldal tetején található „hatálybalépés dátuma” frissül, e-mailben és/vagy Szolgáltatásunkon jól láthatóan értesítjük Önt.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a változásokat időről időre. Az adatvédelmi irányelv módosításai akkortól érvényesek, amikor ezen az oldalon közzétesszük őket.

19. Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése van ezen adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
20bet
star star star star star
47 szavazatok
€120 + 120 FS
Üdvözöljük Bónusz
Az Ön Üdvözlő Bónusza
Üdvözöljük Bónusz
400 € + 150 FS
26 szavazatok
Befizetési Módszerek
BitcoinEcoPayzMastercardNetellerSkrillVisa
LEGJOBB MINŐSÍTÉSŰ
Üdvözöljük Bónusz
100% akár 150000 Ft + 200 FS
47 szavazatok
Befizetési Módszerek
BitcoinEcoPayzMaestroMastercardNetellerPaysafe CardRevolutSkrillTrustlyVisa
Üdvözöljük Bónusz
€120 + 120 FS
47 szavazatok
Befizetési Módszerek
BitcoinEcoPayzMastercardNetellerSkrillVisa
FORRÓ ÉS TREND